Axebo.se

Underhållsarbete pågår. Bilder visas exempelvis inte.

Timring igång!

30 september 2007 kl. 19:54

Knuttimring

bloggbild

Yes, då var timringen igång. De flesta av dessa flera hundra år gamla timmerstockar är friska och uppmärkta. Det underlättar en hel del! Syllen (första varvet) är lagd och den består av fur, som det oftast var i Småland, då ekarna tillhörde Kronan. Ungefär hälften av syllvarvet var dåligt och har därför bytts ut. Det var likadant med det första golvbjälklagret också. Syllen tar lite extra tid, då det är väldigt noga att den blir på rätt nivå och plats. Annars får man sota för det hela vägen upp! Även varv nummer två är lite knepigt då de stockarna nu får anpassas efter den nya syllen. Det har varit helt kanon att ha haft den rutinerade snickaren Sten på plats, tacktack. Tack också till Markus, Roger och Mattis som gett ett handtag vid behov.

Varven därefter bör gå mycket lättare då stockarna sen är anpassade efter varandra. Det finns inga spikar i ett knuttimrat hus, allt sitter ihop med "dymlingar", en typ av stora träpluggar. Knutarna håller också det hela på plats. Gamla hus byggdes faktiskt för att kunna flyttas, det är rätt häftigt!